Properties

AMIGGO
Sorghum
Toepassing 
Voedersorghum
Vroegrijpheids groep 
Vroeg

Voeder-/biogassorghum Amiggo

- Sorghum met veel biomassa

- Relatief vroege sorghum

- Zeer hoge drogestofopbrengst

- Massale, lange plant, zeer hoge bladdichtheid