Properties

SULTANA
Soja
Vroegrijpheids groep 
Groep 000

Hoge opbrengsten en gezond

- Vroegrijp (000)

- Zeer goede stevigheid

- Uitstekende ziektetolerantie

- Zeer goed eiwitgehalte

- Zeer hoge en stabiele opbrengsten