Stressless H2O

Stressless H2O

STRESSLESS: Efficiënte maïs bij droogtestress

 

Stressless H2O maïsrassen

RGT Chromixx

Fidoxxi

Hoxxmann

Telexx

Stefixx

 

De uitdaging van de hedendaagse landbouw is om meer en beter te produceren. In de loop der jaren is de maïsteelt geconfronteerd met extremer zomerweer en strengere wettelijke beperkingen. Een groot deel van het maïsareaal is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. De neerslag is vaak niet evenredig verdeeld over locaties en over het seizoen. Een maïsras moet hierop kunnen anticiperen, om altijd een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren.

Het ontstaan van een reeks maïsrassen die tolerant zijn tegen droogtestress

In de zoektocht naar maïsrassen die minder droogtegevoelig zijn, hebben de afdelingen RAGT 2n (veredelaars) en SDT (Service Développement Technique) binnen RAGT samengewerkt. De kwekers hebben rassen geselecteerd, in iedere vroegheidsgroep, die vanuit genetisch oogpunt efficiënter omgaan met watertekort. SDT heeft veldproeven uitgevoerd naar de prestaties van al deze rassen onder normale, optimale en beperkende wateromstandigheden. Tegelijkertijd is de regelmatigheid van deze resultaten getoetst. Alleen de rassen die voldoen aan de criteria hebben het keurmerk ‘Efficiënte Maïs – Stressless H2O’ gekregen. Het onderzoek is uitgevoerd in grote stroken, wat meer vergelijkbaar is met de praktijk, hierdoor komen alle eigenschappen van de maïsrassen beter tot uiting. Zij worden daardoor minder beïnvloed door naburige rassen die bijvoorbeeld langer zijn (competitie voor licht). Dit is belangrijk omdat de typische korrelmaïsrassen van RAGT veelal korte, stevige planten zijn.


Drie essentiële stadia waarin maïs water nodig heeft

Hieronder de drie kritieke stadia met de verschillende consequenties

Langzamere groei                    Verlies van het aantal korrels            Vermindering van het DKG
Plantverlies                               per kolf(abortus van korrels)             Versnelde afsterving van de
 Opkrullende bladeren                                                                         plant                                     

 


Stressless H2O variëteiten maken het verschil in beperkende/droge omstandigheden

Maïs met het keurmerk Stressless H2O is efficiënt en voldoet aan twee essentiële parameters die door RAGT worden geverifieerd. De eerste is de prestatie van proeven onder optimale en normale omstandigheden. De tweede is een goede prestatie onder beperkte wateromstandigheden (droogte). Pas als een ras over meerdere jaren goede prestaties levert onder beide parameters kan het ras het keurmerk ‘Stressless H2O’ verdienen.

 


Maïs is een plant die maar weinig water vereist

De hoeveelheid water die nodig is om 1 kilogram droge stof te produceren:

Korrelmaïs: 450 L
Snijmaïs: 240 L
Tarwe:  590 L
Aardappelen: 590 L
Soja: 900 L